Spojené státy americké

Article

June 30, 2022

Etymologie

Dějiny

Původní osídlení

Koloniální období

Vznik Spojených států amerických a jejich expanze

Americká občanská válka

Posilování velmocenského postavení

Studená válka

Po roce 1989

Geografie

Poloha

Rozloha

Povrch

Vodstvo

Podnebí

Vláda a politika

Politický systém

Přední politické strany

Zahraniční politika

Vývojové tendence

Některé problémy na začátku 21. století

Americko-čínské vztahy

Nejznámější organizace

Vládní organizace

Veřejné organizace

Ozbrojené síly

Administrativní členění

Státy a další území

Města a metropolitní oblasti

Obyvatelstvo

Etnické složení

Imigrace

Jazyky

Náboženství

Systém vzdělávaní

Zdravotní péče

Společnost

Americký způsob života

Chudoba

Kriminalita

Ekonomika

Stav národního hospodářství

Sociální reformy

Reforma zdravotního pojištění

Imigrační reforma

Turismus

Vízum a doklady totožnosti

Infrastruktura

Doprava

Kultura

Sport

Literatura

Výtvarné umění

Hudba

Kinematografie

Média

Kuchyně

Věda

Státní svátky v roce 2020

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články

Externí odkazy

Original article in Czech language